درباره باشگاه

«باشگاه»، فضایی پژوهشی-نمایشگاهی مستقر در تهران است که با برنامه‌ای بلندمدت براساس رویکردهای کیوریتوری معاصر، دیدگاه‌های انتقادی و پژوهشی مدون شده است و به دنبال ترویج آثار هنرمندان، جنبش‌ها و شیوه‌های نوظهور در هنر معاصر است. این مرکز پروژه‌های متعددی را در زمینه هنر و رسانه‌های جدید در نظر دارد که هدف آن پیوند دادن جهان‌های همیشه در حال تحول و تجربیات هنرمندان پیشرو است. باشگاه برای میزبانی و سازمان‌دهی رویدادهایی مانند نمایش فیلم، پانل‌های گفتگو و همچنین انتشار مونوگراف‌ها، کتاب‌ها، پادکست ها و رزیدنسی های هنر برنامه هایی در نظر دارد که بخشی از آنها به مسائل روز جامعه و جهان معاصر می پردازد
تیم

مدیر یت: علیرضا جوادی

پژوهشگران پروژه: حافظ روحانی/ مهرنوش علی مددی / پویان هاشمی طاری

مسئول محتوی: شهرزاد رویایی

مسئول داخلی: کیانا فرهودی

استراتِژیست دارایی دیجیتال: همید فدایی

گرافیک: استودیو A4DesignHouse

مترجم: غزاله جهان‌بین | کیانا فرهودی