درباره باشگاه

«باشگاه»، فضای نمایشگاهی مستقر در تهران است که به دنبال ترویج آثار هنرمندان، جنبش‌ها و شیوه‌های نوظهور در هنر معاصر است.

باشگاه برای میزبانی و سازمان‌دهی رویدادهایی مانند پانل‌های گفتگو، انتشار مونوگراف‌ها، کتاب‌ها، پادکست ها و رزیدنسی های هنر آماده ایجاد بستری مناسب برای تبادل نظر است.

تیم

مدیر یت: علیرضا جوادی

مسئول روایط عمومی: شهرزاد رویایی

مسئول داخلی: نینل سهاکیان

استراتِژیست دارایی دیجیتال: همید فدایی

مترجم: غزاله جهان‌بین | کیانا فرهودی