رادیو باشگاه

قسمت سوم: زیبایی

در این قسمت در ادامه صحبت های قبلی ما با موضوع قهرمان که راجب آثار کری جیمز مارشال حرف زدیم، به مصاحبه ای در Art 21 از او برخوردیم که هنرمند درمورد مفهوم زیبایی صحبت میکند، این مصاحبه برای ما گفتگویی را حول محور شخصی بودن تعریف این مفهوم شکل داد.

گروه پادکست: نینل سهاکیان، سویل جباری، پوریا پورندیم و احسان کافی

موسیقی تیتراژ: کیوان حیدری‌زاده

مشاور پادکست: مهرنوش علی‌مددی

مدیر پادکست: علیرضا جوادی

منابع

موسیقی‌های انتخاب شده توسط گروه پادکست، به ترتیب:

Our essential nature
Mark Guiliana One month
Mark Guiliana Jazz Quartet

قسمت دوم: قهرمان بی کفایت

حقیقتاً قهرمان کیست و عمل قهرمانانه چیست؟

قهرمان هایی که داستان هایشان مهمان هر گوشی شده؛ یعنی حتی آنها هم می‌توانند بی‌کفایت باشند؟!

در این قسمت قهرمان و پهلوان را مقایسه کردیم و از مجموعه “ریتم مستر” کری جیمز مارشال تا “سالتو” احمد امین نظر، مفهوم قهرمانی را در آثارشان جستجو کردیم.

گروه پادکست: نینل سهاکیان، سویل جباری، پوریا پورندیم و احسان کافی.
موسیقی پادکست: کیوان حیدری‌زاده
مشاور پادکست: مهرنوش علی‌مددی
مدیر پادکست: علیرضا جوادی

ضبط: استودیو فوکادیا

منابع

• An interview with Kerry James Marshall about “Rhythm Mastr” originally published on PBS in September 2003 and was republished on Art21 in November 2011
• Two Decades after it Debuted, Kerry James Marshall is Revisiting His Rhythm Mastr Comic Series at 2018 Carnegie International, by Victoria L. Valentine on April 2018
• Kerry James Marshall, The Key figure. Interview by David Molesky
• ”Hero Worship” by Amy Lowell
• Arash Manzori and Antares Allema: Pawn of the Gods or Independent Man: The Question of Control in The Odyssey and Shahnameh (nonfiction) 2007
• Bloom, Harold. The Western Canon: The Books and School of the Ages. New York: Riverhead Books, 1994
• Davis, Dick. “An Introduction to the Legend of Seyavash.” Introduction. The Legend of Seyavash. By Abolqasem Ferdowsi، 1992.
• Homer. The Odyssey. Trans. Robert Fitzgerald. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998

 

• زندگی نامه طراح ایرانی، احمد امین نظر، آموزشگاه ایده، اسفند 1399
• مقاله “چرا امین نظر؟” از بهزاد نژادقنبر، فصلنامه 54 در حرفه هنرمند
• احمد امین نظر درسایت آرتچارت و حراج تهران

 فردوسی، ابولقاسم. شاهنامه

 

قسمت اول: گامبی قهرمان

حقیقتاً قهرمان کیست و عمل قهرمانانه چیست؟
آیا قهرمانی که امروز می‌شناسیم شبیه همان قهرمان‌هایی
است که از روایت‌های تاریخی شنیده‌ایم؟ اصلاً باید همیشه قهرمانی وجود داشته باشد؟
و…
ما در این اپیزود با توجه به دو رویکرد خلاق و متفاوت به
همین موضوع می‌پردازیم؛ از نگاه افراطیِ فرانسیس بیکن تا برخورد سه‌گانه‌ی ریموند
پتیبون.

گروه پادکست: نینل سهاکیان، سویل جباری، پوریا پورندیم و احسان کافی.
موسیقی پادکست: کیوان حیدری‌زاده
مشاور پادکست: مهرنوش علی‌مددی
مدیر پادکست: علیرضا جوادی

ضبط: استودیو فوکادیا

منابع

• از اسطوره تا تاریخ/ مهرداد بهار/ ص ۳۶۱-۳۶۴

• Europe’s Journal of psychology, 7(3), pp. 402-407/ why the world needs heroes/ Philip Zimbardo

• Article/ The banality of heroism/ Zeno Franco and Philip Zimbardo/ 2007

• Francis Bacon, in David Sylvester, The Brutality of Fact: Interviews with Francis Bacon (London: Thames and Hudson, 2016), p. 212. p. 57

• Bacon, quoted in Mark Stevens and Annalyn Swan/ Francis Bacon: Revelations (London: William Collins, 2021)/ p. 241

• Bacon/ quoted in Stevens and Swan/ Revelations/ p. 249

• Bacon/ in Richard Francis and Ian Morrison, “Bacon on Triptychs/ Technique, and Taking from Others,” 1985/ in Francis Bacon: Couplings (London: Gagosian 2019)/ p. 73

• Interview with art21/ Gumby, Vavoom and Baseball Players/ 2011 (Republished from an Interview with PBS/ 2003)

• Article/ Baseball art:Raymond Pettibon/ 2023

• Carlo McCormick/ Juxtapoz Magazine/ 2017

• Tao Te Ching/ Laozi21:08