مهدی احمدی

مهدی احمدی نقاش و هنرمند ایرانی، متولد آذر ۱۳۴۵ است. او دانش آموخته معماری دانشگاه علم و صنعت و فارغ التحصیل گرافیک از دانشگاه هنر است. احمدی نخستین نمایشگاه انفرادی خود را در سال ۱۳۷۲ در گالری ایندیویجوال تهران برگزار کرد و تاکنون در بیش از ۵۰ نمایشگاه داخلی و خارجی شرکت داشته است مهدی احمدی درآثار خود رویکردی نوگرانه به نگارگری دارد، او که زبان نقاشی را از رویین پاکباز و شور نقاشانه را از احمد وکیلی آموخته، فضای غالب کارهایش به نوعی راوی هنری کهن است.

آثار