شناسه شماره یک

شناسه پروژه ای پژوهشی است که همزمان با رویداد های نمایشگاهی باشگاه به صورت آنلاین در قالب گفت‌و‌گو‌، مقاله و ویدیو به جنگ، کنش‌های اجتماعی، محیط زیست و هویت پرداخته است.

هنرمندان پروژه