می 10, 2023

Forensic Architecture

درباره گروه Forensic Architecture و پروژه تریپل چیسر ترجمه غزاله جهانبین | زمستان 1401 Forensic Architecture یک گروه تحقیقاتی میان رشته ای است که دانشگاه لندن، […]
می 9, 2023

هنرمند / کنشگر: ترجمه غزاله جهانبین

شناسه یک هنرمند / کنشگر ترجمه غزاله جهانبین | زمستان 1401 کنشگری هنری: چرا؟ گاهی از ما می پرسند «کنشگری هنری (آرت اکتیویسم) کلا چیست؟» و […]
می 9, 2023

هویت مکان یافته: سهراب احمدی

شناسه یک هویت مکان یافته سهراب احمدی | اسفند 1400 هویت نه تنها مفهومی در ارتباط با فرد و شخص بلکه از سویی دیگر برسازندۀ اجتماع […]
می 8, 2023

سوال از امر بدیهی: علیرضا چلیپا

شناسه یک سوال از امر بدیهی علیرضا چلیپا | بهار 1402 شهره مهران / رنگ روغن روی بوم / 255×150 سانتی متر / 2013 آلدوس هاکسلی […]